Privatlivspolitik


Generelt I vores persondatapolitik henviser ”Here2Treat”, ”vi”, ”os” og ”vores” til Here2Treat.com ApS, Voldgade 9 2., 5700 Svendborg, Danmark CVR 41247584. Når du anvender Here2Treat's tjeneste, behandles dine personoplysninger i overensstemmelse med denne politik. I nedenstående bruges "Enhed" som henvisning til den fysiske enhed, computer, tablet eller mobiltelefon, hvorfra brugeren tilgår tjenesten. "Patient", "bruger", "kunde" henviser til private personer der køber en sundhedsydelse. "Behandler" og "lægen" henviser til den læge som sælger en sundhedsydelse via tjenesten. Oplysninger, som behandles i Here2Treat's tjeneste, vil blive behandlet efter gældende lovgivning og Datatilsynets til enhver tid gældende retningslinjer. Dataansvarlig Here2Treat er dataansvarlig for personoplysninger, der indsamles og anvendes i forbindelse med Here2Treat's aktiviteter og tjenester. Here2Treat anvender en række forskellige databehandlere i forbindelse med driften af vores tjenester. Microsoft: levere vores driftsplatform med virtuelle servere i Microsoft Azure. Data er placeret i Europa. Visma e-conomic a/s: er databehandler på vores økonomisystem. E-conomic har data hos Google (Irland) og Microsoft Azure (Irland/Holland) Twilio:benytter vi til at udsende e-mail via produktet SendGrid, Here2Treat sender aldrig personfølsomme oplysninger via e-mail. Google: Here2Treat benytter Google Maps til at finde brugernes aktuelle placering, hvis brugeren samtykker. Google Distance Matrix beregner afstand mellem fysiske lokationer og benyttes i udvælgelse af behandlere i nærheden af Patienten, eller en (af brugeren) specificeret lokation Styrelsen for Patientsikkerhed: Here2Treat benytter autorisationsregistret til automatisk validering af de behandlere der oprettes i Here2Treat. Man kan ikke have en aktiv behandlerprofil hos Here2Treat uden et gyldigt autorisationsid. Vi tjekker hver nat gyldigheden af alle tilknyttede behandlere Nets: Here2Treat har kreditkortbetaling og MobilePay gennem Nets, i form af deres produkt Easy Nets. Easy Nets er selvstændige dataansvarlige for deres behandling af personoplysninger. Erhvervsstyrelsen: Here2Treat benytter CVR-registeret til at validere de virksomheder behandlerne angiver. Formål Formålet med behandling af persondata hos Here2Treat er for at formidle aftaler mellem Patienter og godkendte behandlere i det danske sundhedsvæsen. Til det foretages en række behandlingsaktiviteter som beskrevet herunder. Oprettelse af patientprofil: Udføres af patienten. Der indsamles persondata i forbindelse med oprettelse af en patientprofil. Data indtastes af patienten selv. Disse data indsamles: Navn, E-mailadresse, Mobilnummer, Fødselsdag, Køn og adresse. Navn, køn og fødselsdato deles med en behandler når Patienten opretter en aftale med en behandler. Data gemmes i krypteret form og Here2Treat har ikke adgang til persondata, medmindre dette er nødvendigt for at udføre en behandlingsaktivitet aktivt igangsat af patienten. Al kryptering/dekryptering sker på patientens enhed. Data tilhører patienten. Statistiske data gemmes i aggregeret form. f.eks. "Køn:Mand Alder:34-48 (voksen) By: Odense M". Der statistiske data omkring søgning. Formodede diagnose (patientens bud) vs. objektive diagnoser (stillet af behandler) efter konsultation. Oprettelse af behandlingsforløb: Udføres af patienten, som opretter en aftale. I forbindelse med opstart af et behandlingsforløb indsamles data omkring sygdomsforløbet og symptomer mv. Disse data indtastes af patienten selv og kobles sammen med data fra patientprofilen. Navn og en kundereference overføres til økonomisystemet i forbindelse med betaling af en konsultation. I nogle tilfælde vil kundereference være patientens CPR-nummer, dette påføres faktura efter ønske fra patienten selv, i forbindelse med et ønske refusion via sygesikring danmark. Kun betroede medarbejdere og Here2Treat's revisor har adgang til økonomisystemet. Navn, fødselsdato og køn deles med behandleren og gemmes i behandlerens eget patient arkiv i Here2Treat. Her er data krypteret med behandlerens krypteringsnøgle, som Here2Treat ikke har adgang til. Al kryptering/dekryptering sker på behandlerens enhed Journalisering: Udføres af behandleren i forbindelse med konsultation. I forbindelse med behandlingsforløb skriver behandleren journal i Here2Treat. Journal betegnelse består af følgende elementer Diagnose med ICD-10 kode, Subjektive betragtninger ofte indtastet af patienten selv i forbindelse med opstart af forløbet, Objective betragtninger fra behandleren, Konklusion og eventuelle Ordinationer hvis der udskrives medicin. Data i journalen ejes af behandleren. Fakturering af konsultation og andre ydelser: Udføres af patient og behandler. I forbindelse med oprettelse af et behandlingsforløb opretter patienten en aftale, data omkring patienten og behandlingen overføres til vores økonomisystem som en ordre. Behandleren tilpasser ordren f.eks. fjerner ydelser som ikke afholdes. Ved endt konsultation oprettes en ordre til behandleren med ydelserne. Det igangsætter fakturering og betaling via kreditkort. Faktura indeholder navn, evt. kunde indtastet reference og sundhedsydelser. Disse data opbevares jævnfør bogføringsloven. Dataene er vores ejendom. Nedlæggelse af patientprofil: Udføres af patienten. Ved nedlæggelse af patientprofil overskrives de krypterede informationer i systemet med anonymiserede data. Profilen beholdes af hensyn til systemets driftsstabilitet, men med overskrevne data. Tekniske oplysninger Here2Treat registrerer en række tekniske oplysninger, når du anvender Here2Treat's tjenester. Data Here2Treat registrerer din IP-adresse, operativsystem, device informationer, browser-oplysninger og -indstillinger, når du anvender vores tjenester. Here2Treat registrerer hvordan du anvender Here2Treat's tjenester. Formål Here2Treat indsamler de tekniske oplysninger for, på baggrund af disse, at foretage tekniske forbedringer og optimering af vores tjenester, samt for at anvendes disse oplysninger til brug for markedsføring. Endvidere indsamles IP-adresse, device informationer og browser informationer, for at Here2Treat kan spore eventuelle ulovlige aktiviteter og misbrug af tjenester. Hjemmel Here2Treat har en legitim interesse i at indhente dine tekniske oplysninger for at kunne forbedre og optimere vores tjenester og for at kunne forhindre og forfølge misbrug af sine Services. (GDPR art. 6, stk. 1, lit. f) Tilsvarende er Here2Treat's anvendelse af oplysninger om brugen af Here2Treat til brug for markedsføring en legitim interesse (GDPR art. 6, stk. 1, lit. f) Cookies m.v. Ved at bruge Here2Treat's tjeneste accepterer du, at Here2Treat anvender cookies til forskellige formål. Du kan læse mere om Here2Treat's brug af cookies i vores cookie politik. Formål De cookies som Here2Treat anvender tjener alene nødvendigt formål. Nødvendige cookies. Dette er cookies, som er nødvendige for, at du kan bruge hjemmesiden, fx huskes, at du er logget ind samt de krypteringsnøgler der er væsentlige for at opfylde vores høje privacy og sikkerhedsniveau. Tilbagekaldelse af samtykke / sletning af cookies Du kan til enhver tid i din browser slette og blokere for brugen af cookies. Hvordan du gør dette afhænger af, hvilken browser du anvender. Hvis du bruger mere end én internet browser, skal du slette og blokere for brugen af cookies i dem alle. Du kan finde vejledninger til dette på minecookies.org/cookiehandtering. Hvis du ikke accepterer cookies m.v. Hvis du ikke accepterer, at der anvendes cookies m.v., kan du ikke bruge Here2Treat. Blokering af cookies betyder, at systemet ikke kan fungere korrekt. Opbevaringsperiode Here2Treat opbevarer dine persondata, indtil du sletter din bruger hos Here2Treat. Here2Treat gemmer data i længere tid, hvis det er nødvendigt for at overholde lovmæssige krav eller for at varetage Here2Treat's retlige interesser. Herunder også som en del af vores backup. Af hensyn til Here2Treats driftsstabilitet anonymisere Here2Treat dine data i stedet for at slette disse. Ved anonymisering kan oplysningerne ingenlunde føres tilbage til dig. Persondata rettigheder Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Here2Treat behandler om dig, til hvilket formål, hvorfra Here2Treat har dine personoplysninger, samt hvem der modtager dine personoplysninger. Du har til enhver tid ret til at få rettet fejlagtige eller vildledende personoplysninger, som Here2Treat måtte behandle om dig. Du kan via din personlige profil rette personoplysninger, såsom navn, e-mailadresse mv. Du har ret til i en række tilfælde at få slettet de oplysninger, som Here2Treat måtte behandle om dig. Hvis du ikke længere ønsker at anvende Here2Treat's tjeneste, kan du til enhver tid nedlægge din personlige profil. Alle de data, der er registreret under din profil, vil herefter blive anonymiseret og vil ikke kunne genskabes. Du har til enhver tid ret til at få stillet de personoplysninger, som du selv har givet til Here2Treat til rådighed i et sædvanligt og maskinlæsbart format. Du kan via din profil selv aflæse disse. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod Here2Treat's behandling af dine personoplysninger grundet dine særlige forhold. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod Here2Treat's eventuelle brug af dine persondata til brug for direkte markedsføring. Here2Treat vil i så fald ophøre med sådan brug. Overførsel af personlige oplysninger uden for EU Here2Treat anvender visse databehandlere, som er placeret udenfor EU. Nedenfor er angivet hvilke og hvilke juridisk overførsels grundlag, der ligger til grund for overførslen. SendGrid, Inc. USA Privacy Shield Google, Inc. USA Privacy Shield Fortrolighed Here2Treat behandler altid dine persondata fortroligt. Udvalgte medarbejdere hos Here2Treat har bemyndigelse til at tilgå data, hvor det er nødvendigt for at løse brugsmæssige eller tekniske problemer. Samtlige af Here2Treat's medarbejdere er underlagt strenge fortrolighedskrav ved behandling af persondata. Tilbagekaldelse af samtykke Du kan til enhver tid tilbagekalde dine samtykker ved at slette din profil hos Here2Treat. Ændringer af politikken Here2Treat forbeholder sig ret til at ændre denne politik til enhver tid og uden forudgående varsel. Ændringer af politikken træder i kraft ved offentliggørelse af politikken på Here2Treat's tjeneste. Here2Treat orienterer endvidere om ændringer af politikken ved at rette henvendelse til dig på den e-mailadresse, som du har angivet ved oprettelse af din profil, samt en besked på dashboardet. Databeskyttelsesrådgiver Here2Treat har ikke udpeget en databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores dataansvarlige Martin Gregersen vedrørende spørgsmål om behandling af persondata og hvordan du kan udøve dine rettigheder. Du kan kontakte Here2Treat's dataansvarlige ved at rette skriftlig henvendelse til Here2Treat.com på e-mailadressen martin@here2treat.com. Har du spørgsmål til persondatapolitikken eller Here2Treat's behandling af din persondata, kan du kontakte Here2Treat's dataansvarlige Martin Gregersen. Klageadgang Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine persondata, hører vi meget gerne fra dig. Here2Treat's kontaktoplysninger i denne politik. Du har også mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. 1300 København K, Danmark eller www.datatilsynet.dk, eller din nationale kompetente myndighed. Version Denne persondatapolitik er opdateret i november 2022.