Ideen


Baggrunden for at vi har udviklet en platform som Here2Treat.com, er at grundtanken passer ind i den tid vi lever i.
Sammenlign Here2Treat med fx AirBNB, hvor du lejer dit eget hus eller lejlighed ud når, du ikke bruger det. Eller hvad med JustEat, hvor muligheden for at købe mad er samlet et sted? Men her er også muligheden for at sælge mad samlet et sted.
Vi lever i et samfund hvor vi gerne deler og låner ud når vi ikke selv bruger de ting vi kan dele. Det hedder deleøkonomi. Here2Treat er tænkt at tilbyde en større udbud af lægeydelser sammenlignet med hvad vi har i dag.
Forestil dig fx min klinik hvor jeg ofte lukker kl 15:00. Hvad skal der til for at jeg bliver lidt længere eller jeg måske kommer igen et par timer senere på dagen.
Hvad skal der til at jeg åbner min klinik for dig uden for åbningstid. Det handler til dels om betaling.
Samtidigt bliver betalingen nødt til, at blive sat under press eller i fri konkurrence. For ellers ved køberen ikke om de har betalt for  meget for ydelsen.

I Here2Treat tænker vi videre. For min klinik er jo lukket kl 15:00, men hvad med mine kollegaer der ikke selv ejer en klinik. Kan de ikke bar låne min klinik. Og det er netop hvad min tanke er. Lad da en kollega låne min klinik. Vi kan jo bare aftale en pris for lån af klinikken. Til det regnestykke er det tænkt at Here2Treat facilitere ordningen så alle parter er tilfredse. Det er en af de ting der er i idebanken. 

Det frie marked er en underlig størrelse, men fair de fleste gange. En lille historie om den fri konkurrence.
Jeg havde et job under mit studie, hvor vi var forpligtiget til at dække alle vagter som et hold. Det galt også juleaften og nytårsaften. Hvordan får man folk til at tage sådan en vagt frivilligt. Vi satte simpelt hen vagterne til auktion.
Dvs. en melder ud hvad han eller hun vil have for at tage vagten. Vi andre skulle så betale til en pulje.
En siger at han eller hun tager vagten for 10.000kr ekstra. Pludselig ændredes stemningen og flere tænkte at det ville de også. Men andre må jo i fald byde under, hvis de skal have vagten. Så 10.000 blev hurtigt til 9.000 og hurtigt til 8.000 sov.
Vagterne blev til sidst fordelt til den rigtige pris. Jeg mener de dengang blev taget for ca 3.500 kr pr stk.
Det er mange penge, men vi var også mange om at spade til. Så fair for alle som jeg ser det.

Tag så Here2Treat. Nu er sundhedsydelser og det frie marked jo ikke kun prisen. Det er i den grad også tilgængeligheden og afstand.
Så lad os se hvor Here2Treat bevæger sig hen, når markedet sættes frit.
Jeg tror på at offentlige ydelsers priser og private ydelsers priser nærmer hinanden. Der vil altid være forskel, men ikke den kæmpe forskel vi ser i dag.
Umiddelbart lyder det bedst for patienterne, men med udbud følger en øget efterspørgsel, så jeg vil gætte på, at der kommer mange flere kunder fremover.