Velkommen


Velkommen til Here2Treat. Patienter kan søge private sundhedsydelser via denne hjemmeside. Du har som læge, med dansk autorisation, mulighed for at oprette en profil. Med en profil får du muligheden for at udrede og behandle private patienter, uden besværet med øget administration. Er dit speciale ikke synligt for søgning, så kontakt Speciallæge Peter Skov på: Peter@here2treat.com, så bliver specialet oprettet. Ved at oprette en profil, prissætter dine ydelser og definere din tilgængelighed vil du blive eksponeret online. Du bliver eksponeret for patienter der søger udredninger og behandlinger privat finansieret. Here2Treat håndterer: * Eksponeringen af dig som læge * Journaliseringsværktøj * Overholdelse af GDPR * Overholdelse af forpligtigelser for håndtering af sundhedsjournaler * Al administration * Opkrævning af betaling fra patienter * Opkrævning af betalinger fra forsikringsselskaber

Du er som læge forpligtet til: * At have en gyldig forsikring dækkende behandling af private patienter * At opfylde journaliseringspligten

Mindre stress & Fuldt honorar


Ønsker du god tid til at opbygge tryg patientrelation og fuldt honorar for dine ydelser.

Når din klinik knækgrænsen?


Hør hvordan du arbejder mere hensigtsmæssigt.

Gode grunde til at oprette en profile


~~Efterspørgslen stiger~~||Behovet for private sundhedsydelser er en tendens der er stigende. Ifølge CEPOS (Center for politiske studier) er antallet af personer med en privat sundhedsforsikring steget fra 1.3 min. i 2011 til ca. 1.9 min. i 2016. Det svarer til en stigning på 38 pct. Ifølge FINANSWATCH steg antallet af danskere med sundhedsforsikring fra 2015 til 2020 med 500.00. I speciallægepraksis mærkes efterspørgslen ved langt flere henvendelser fra patienter med betalingsgarantier via deres forsikringsselskab eller direkte fra en medarbejder fra forsikringsselskabet. Forsikringsselskaberne vejleder deres kunder om hvilke speciallægepraksis de skal kontakte, derfor skal der en aktiv indsats til for at din egen efterspørgsel skal stige i din speciallægepraksis. Du skal som speciallæge kunne håndtere et priskatalog for private betalinger, håndtere opkrævningen af faktura for det meste via forsikringsselskabets EAN nummer. Desuden skal du have en særskilt ansvarsforsikring til at dække i tilfælde af erstatningsansvar Den sværeste opgave her kan være eksponeringen af dig som læge og det hjælper Here2Treat dig med. Et ikke så tydeligt marked for private sundhedsydelser er de personer der selv ønsker at betale for en undersøgelse og en behandling. Altså en håndtering af sundhedsydelser helt uafhængigt af de offentlige ydelser og private sundhedsforsikringer. Markedet her er også stigende og sandsynligt begrænses udbredelsen pga. manglende eksponering af speciallægers ydelser. Speciallæger og privat praktiserende læger skilter sjældent med hvad en privat konsultation inklusiv diverse undersøgelser vil koste. Derfor en umulig opgave at få et overblik over. Here2Treat hjælper med at få eksponeret prisen på private konsultationer inklusiv undersøgelser der er relevant for hvad du tror du fejler.|| ~~Eksponering~~||Here2Treat hjælper dig med eksponering af dig som læge og speciallæge. Som markedet er nu er der nogle spørgsmål: - Hvordan får man vist sin pris for et kundegrundlag uden at konflikte med den overenskomst der er indgået med danske regioner? - Hvordan kan en potentiel patient få booket en tid ved dig til privat konsultation uden at det konflikter med overenskomsten? - Hvordan får man i det hele taget gjort en potentiel patient opmærksom på din tilgængelighed? - Hvordan bookes du bekvemt uden at du skal ringes op og forstyres? Here2Treat kan løse de problemer for dig ved at tilbyde en platform og en service hvor patienter kan få listet de behandlere der er tilgængelige i nærheden. Og patienten kan få et overblik over prisen for ydelsen. Absolut de vigtigste informationer for at skabe et markere. Here2Treat forventer at efterspørgslen stiger med udbudet.|| ~~Nemt og bekvemt~~||For at det skal være nemt for dig som læge har Here2Treat samlet booking, betaling og journalisering et sted. Du skal som læge kunne koncentrere dig om lægearbejdet og arbejde med det du er bedst til. Here2Treat hjælper dig med: Håndtering af booking der foregå online, således at du kun adviseres via en e-mail. Eksponering af dine ydelser til patienter med behov for lægehjælp. Betalingen af din ydelse, så du ikke selv skal have en betalingsterminal og ikke skal spørge om penge. Journalisering, hvor alle sundhedsdata er krypteret, således at data ikke kan stjæles. GDPR, således at patienten er orienteret om de data, der er nødvendige at gemme. I øjeblikket skal du som læge selv sørge for at tegne en ansvarsforsikring til at beskytte dig som behandler. En behandler ansvarsforsikring kan tegnes via dit eget forsikringsselskab. Here2Treat arbejder på en løsning, så den opgave også er håndteret på forhånd, således at det ikke skal være en bekymring for dig som læge.|| ~~Fuldt honorar~~||Når man som læge arbejder og har en aftale med danske regioner er arbejdet til dels basseret på kvantitet. Det skal forstås på den måde at man som læge hjælper mange patinter i løbet af en arbejdsdag. Det høje antal er en naturlig konsekvens af at det samlede honorar på en arbejdsdag er større når man ser mage patienter. Samtidigt skal det kunne betale sig at gå på arbejde. Ved at behandle og hjælpe patienter via en privat ordning, kan honoraret afpasses til en længere konsultationstid. I here2Treat er der som standard sat 30 minutter konsultationstid af til patienterne. 30 minutter burde være tilstrækkeligt til at udføre en afdækkende undersøgelse, tilbyde en fyldestgørende information og en tilstrækkeligbehandling. Fuldt honorar skal også forstås på den måde at dine priser i dit ydelseskatalog hos Here2Treat også er det beløb du modtager i betaling. Here2Treat fratrækker et beskedent ekspeditionsgebyr på 25,-kr. Det er patienten der kommer til at betale for servicen formidlet igennem Here2Treat og patienten opkræves 150,-kr ved booking. Vi mener at betalingen skal være så lille som muligt og ikke udgøre 50% af omsætningen som det ses fx ved arbejde på et privathospital.|| ~~Høj sikkerhed~~||Here2Treat vægter IT sikkerhed højt. Specielt når vi har med sundhedsdata at gøre er sikkerheden vigtig og ikke i nogens interesse hvis data kan læses af tredje part. Den måde data er sikret på er kryptering. Således er data ikke læsbar med mindre en unik nøgle kan afkode teksten. Den nøgle er tilknyttet din bruger og dit login. Det er vigtigt at vi i Here2Treat (administrative medarbejdere og programmører) ikke kan læse hvad du skriver om dine patienter. Hvis det skulle ske at du ikke kan huske dit login, kan du kun nulstille din konto hvis du er i besiddelse af en fysisk downloadede nøgle, som du gemmer på din PC eller lignende. Det skulle være intuitivt at downloade nøglen, ellers vil vi gerne hjælpe dig med at få det gjort. Kontakt blot Here2Treat. Cookies har vi forsøgt at undgå, men nogle cookies kan ikke fravælges pga. den måde data er skrevet i diverse plugins. Here2Treat benytter. Fx Google Maps som benyttes til at lokalisere dig som læge i forholdet til potentielle patienter. I Google Maps kan vi ikke undgå lokaliseringen fra Google er videregivet. I here2Treat er det ikke nødvendigt at få oplyst patienternes CPR, som er en af de mest følsomme parametre vi kan gemme. CPR behøver vi ikke for at en læge undersøger og behandler en patient. CPR er nødvendigt ved rekvirering af blodprøver, billediagnostiske undersøgelse og/eller ved udfyldelse af recepter. I de situationer foregår databehandlingen via Sundhed.dk og er beskyttet den vej. Here2Treat kan have behov for CPR ved registrering af faktura til sygeforsikringen Danmark, men indtil videre håndtere patienterne selv den del af opgaven. På sigt håber vi på at også Sygeforsikringen Danmark kan undvære brugen af CPR. || ~~Fjerner administration~~||Here2Treat er designet til læger. Det skal forstås på den måde at du som læge skal lave det du er god til, nemlig lægearbejde. Resten skal være let og intuitivt. Det skal være let at oprette og vedligeholde din profil. Det skal være nemt at stille din arbejdskraft til rådighed. For at skabe et automatisk flow i til rådigheden, har vi skabt et rulle skema, hvor du angiver de tider du er ledig til at se private patienter. Er der undtagelser som fx kursus eller familie arrangementer, blokkerer du selvfølgelig din rådighed. Når en patient booker en tid hos dig, er den først bindende, når du har bekræftet den. Når du har undersøgt og behandlet patienten og har behov for fakturering, går du til fanen "regning". De ydelser der er valgt på forhånd ud fra patientens formodede diagnose er vist. Vælger du "udfør betaling" trækkes det allerede reserverede beløb på patientens konto. Du har således ikke behov for at spørge eller håndtere betalingen eller spørge til betalingsoplysninger. Du risikerer heller ikke manglende betalinger. Har du udført færre undersøgelser eller behandlinger end der er reserveret i betalingen, kan du vælge dem fra og patienter betaler tilsvarende mindre. Har du udført flere undersøgelser og/eller behandlinger kan de IKKE lægges til, da beløbet der er reserveret hos NETS er et maksimum beløb. I det tilfælde skal man overveje om der er behov for en yderligere booking via Here2Treat. Når du er færdig med betalingen, er der automatisk genereret en kreditnota til dig. Der dannes en kreditnota og ikke en faktura, da Here2Treat skylder dig penge. Kreditnotaen er pålydende det beløb du har angivet i dit ydelseskatalog fratrukket et ekspeditionsgebyr på 25,-kr. Der vil forekomme ekspeditionstid på 2-3 dage før end du kan se pengene på din konto. Årsagen er desværre Nets langsommelige ekspedition på overførslen.|| ~~Intuitivt journalværktøj~~||Er der noget der irriterer mig som læge er det at vi altid kommer til at betale mange penge for at benytte en simpel elektronisk patientjournal. Derfor er journalisering helt gratis i Here2Treat. Værktøjet er gjort simpelt og vi arbejder på at der bliver stillet et frase værktøj til rådighed snarligt. Der er helt sikkert også nogle der har talegenkendelse og kan det integreres så hjælper vi gerne til. I journalen er der lagt links til FMK-online til recepter, Laboratorieportalen til blodprøvesvar og til sundhed.dk.|| ~~God tid til patienterne~~||Ved at få privat betaling uden offentlig støtte åbner det op for muligheden for at gøre konsultationstiden længere. Det er oplagt at prissætte sine ydelser ud fra at du har en konsultationstid på 30 min. Det er en bedre måde at arbejde på og patienterne føler ikke de er en hurtig ekspedition og videre til den næste. Der er tid til at svare på spørgsmål og til at udføre ekstra undersøgelser. Det tid nok til at du kan afslutte opgaven fuldstændig inden du går videre til den næste arbejdsopgave. Sandsynligt meget sundere for dit helbred i forholdet til stress belastninger. || ~~Få indflydelse~~||Here2Treat er en lægeplatform udviklet af læger til læger. Der er allerede tænkt og udført meget intuitivt, der skal lette lægens arbejdsdag i forholdet til håndtering af private patienter. Men der er helt sikkert mere vi kan gøre. Derfor skrive gerne til os på feedback@here2treat.com, så vi kan gøre Here2Treat endnu bedre.||