Vilkår og betingelser

Her finder du vores betingelser gældende for Patienter.

1. Generelt

1.1 Here2Treat.com er en online forbrugerservice, der ejes og drives af Here2Treat.com ApS, CVR nr. 41247584, Voldgade 9, 2., 5700 Svendborg, Danmark.

1.2 Brugerbetingelserne gælder for alle Here2Treat's tjenester.

1.3 Det er en betingelse for brugen af Here2Treat's tjenester, at du accepterer brugerbetingelserne. Gør du ikke det kan du ikke anvende Here2Treat's tjenester.

1.4 For information om, hvorledes Here2Treat behandler dine personoplysninger, henvises til vores persondatapolitik.

 

2. Oprettelse af profil

2.1 For at anvende Here2Treat's tjeneste skal du oprette en Patient profil. Oprettelse af en profil kræver, at du angiver din e-mailadresse samt en adgangskode. Den profil, du opretter er personlig og kan kun benyttes til personlige henvendelser til behandlere tilknyttet Here2Treat.

2.2 For at benytte Here2Treat skal du oplyse en række yderligere oplysninger om dig selv, din adresse, fødselsdato og køn m.fl.

2.3 Ved oprettelse af en profil hos Here2Treat skal du indtaste en personlig adgangskode. Here2Treat anbefaler at din adgangskode er stærk, da den benyttes til at kryptere den nøgle som giver adgang til dine krypterede data.

2.4 Efter oprettelse af din profil anbefaler vi at du hurtigst muligt henter en sikkerhedskopi af de krypteringsnøgler som oprettes på din enhed. Here2Treat kan ikke genskabe disse nøgler, hvis du glemmer din adgangskode, er alt krypteret data tabt.

 

3. Sikkerhed

3.1 Vores sikkerhed

Here2Treat overholder til enhver tid minimum følgende sikkerhedskrav:

 • Al data, der kommunikeres frem og tilbage mellem Here2Treat og din enhed, er krypteret. Det er derfor ikke muligt for udefrakommende at tilgå indholdet af datastrømmen imellem dig og Here2Treat.
 • De fleste data der gemmes i Here2Treat er krypteret inden de sendes til Here2Treat's servere. Krypterede data er tydeligt mærket i systemet.
 • Kryptering foregår udenfor Here2Treat's servere. Da data krypteres lokalt på den enhed, hvorfra du tilgår Here2Treat, har vi ikke adgang til ukrypterede data, medmindre du aktivt foretager en handling der deler data med os.
 • Krypterede oplysninger i Here2Treat kan kun afkodes med en nøgle, som kun du har adgang til. Denne nøgle gemmes krypteret med din personlige adgangskode. Here2Treat har derfor ingen mulighed for at opnå adgang til din private nøgle.
 • Af hensyn til retssikkerhed er visse data gemt i et arkiv, data herfra tilgås med en nøgle som en ekstern part har. Denne part har kun adgang til systemet, når Here2Treat åbner for dennes adgang. Det sker udelukkende i tilfælde af retskrav. F.eks. hvis der er en tvist mellem dig som patient og en behandler. Da kan en domstol bede om udlevering af journaliserede oplysninger. Du vil automatisk blive notificeret såfremt dine krypterede data har været tilgået via denne adgang.
 • Here2Treat tager løbende backup af alle data i Here2Treat.
 • Here2Treat anvender logning og registrerer bl.a., fra hvilke ip-adresser din profil tilgås, ligesom vi registrerer eventuelle fejlslagne forsøg på at logge på din profil.

3.2 Din sikkerhed 

3.2.1 Du er selv ansvarlig for hemmeligholdelse af din adgangskode.

I tilfælde af misbrug eller mistanke om misbrug af din adgangskode skal du straks skifte din adgangskode. Hvis Here2Treat mistænker misbrug af din profil, kan vi låse din profil. Here2Treat er i disse situationer uden ansvar over for dig eller tredjemand.

3.2.2 Here2Treat anbefaler, at du som bruger opretholder en høj sikkerhedsstandard. Du bør:

 • Sørge for, at din adgangskode altid er tilpas sikker. Herunder at koden indeholder specialtegn eller er lang. F.eks. en sætning som ”Jeg går aldrig til læge, uden min cykel! og altid kun om torsdagen”. Du kan også med fordel benytte en password manager der kan autogenerere stærke kodeord.
 • Altid sørge for at logge ud, når du er færdig med at bruge Here2Treat's system, særligt hvis du har anvendt en offentlig computer.
 • Du bør aldrig give andre adgang til din kode eller bruge en kode du benytter andre steder.

 

4. Kommunikation mellem Here2Treat og bruger

4.1 Nødvendige henvendelser

4.1.1 Here2Treat kan løbende orientere dig om vigtige informationer fx om ændringer af disse betingelser via den e-mailadresse, du angiver i forbindelse med oprettelse af din profil.

4.2 Frivillige henvendelser

4.2.1 Du kan til- og fravælge, hvilke typer af frivillige henvendelser du ønsker at modtage fra Here2Treat.

4.2.2 Here2Treat indhenter din tilfredshed med de behandlere du benytter gennem vores tjeneste.

4.2.3 Here2Treat kan bede om dine erfaringer med brugen af Here2Treat via henvendelse til din e-mailadresse eller via beskeder i Here2Treat. I det omfang sådan henvendelse i væsentligt omfang indeholder markedsføring, vil du blive anmodet om samtykke forinden.

4.2.4 Med dit samtykke kan Here2Treat sende dig oplysninger om særlige tilbud, som Here2Treat kan give sine brugere mulighed for at anvende.

 

5. Rettigheder

5.1 Here2Treat har samtlige rettigheder til alt materiale på Here2Treat's platform. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, ophavsrettigheder og ejendomsret til Here2Treat's tjeneste.

5.2 I forbindelse med brug af Here2Treat's tjeneste overlevere du i nogle tilfælde data til de behandlere du benytter. Behandlerne er underlagt dansk lovgivning og har dermed journaliseringspligt og de har derfor en kopi af dine informationer. Du kan bede en behandler om at fjerne dine oplysninger når opbevaringspligten er udløbet.

5.3 Here2Treat opbevarer visse oplysninger i vores økonomisystem. Det er dit navn og information om hvilke sundhedsydelser du har bestilt og modtaget.

5.3 Som bruger får du en ikke-eksklusiv brugsret til Here2Treat's Service. Here2Treat kan til enhver tid tilbagekalde denne brugsret.

 

6. Drift m.v.

6.1 Here2Treat søger til enhver tid at undgå fejl, mangler og driftsforstyrrelser på vores systemer, men dette kan forekomme. Here2Treat modtager gerne orientering om sådanne forhold og vil til enhver tid søge at afhjælpe sådanne snarest belejligt.

6.2 Here2Treat foretager løbende vedligehold og opdateringer. I forbindelse med vedligehold kan visse eller alle funktioner blive midlertidigt utilgængelige. I forbindelse med opdateringer kan en eller flere funktioner blive fjernet fra Here2Treat's tjenester.

6.3 Here2Treat vil, i det omfang det er muligt, oplyse om forventede driftsforstyrrelser på forhånd, ligesom brugerne vil blive orienteret om eventuel fjernelse af funktioner, men er ikke forpligtet til dette.

6.4 Here2Treat er ikke ansvarlig over for sine brugere i tilfælde af fejl, mangler, driftsforstyrrelser eller fjernelse af funktionalitet.

 

7. Ophør

7.1 Hvis du er uenig i brugerbetingelserne eller af anden årsag ikke længere ønsker at anvende Here2Treat, kan du til enhver tid lukke din profil. Dine data vil blive overskrevet med anonymiseret data. Data overdraget til andre slettes ikke ved nedlæggelse.

7.2 Here2Treat kan til enhver tid og uden varsel suspendere eller opsige din aftale om brug af Here2Treat's tjenester og eventuelt slette din brugerprofil, f.eks. i tilfælde af uacceptabel brugeradfærd, forsøg på misbrug af andres konti, forsøg på at få adgang til andres data eller anden ulovlig eller uanstændig opførsel. Såfremt Here2Treat suspenderer eller opsiger din aftale om brug af Here2Treat, vil Here2Treat rette henvendelse til dig via den e-mailadresse, som du har angivet i din profil hos Here2Treat.

7.3 Ved lukning af din brugerprofil anonymiseres alle de data, der er registreret på din brugerprofil i Here2Treat permanent og kan ikke genskabes. Du kan ikke rette nogen former for krav mod Here2Treat, såfremt din konto lukkes.

 

8. Ansvar

8.1 Here2Treat kan på intet tidspunkt stilles til ansvar for din brug af vores tjeneste, herunder, men ikke begrænset til, handlinger eller undladelser, som foretages på baggrund af opsætning. Din brug af tjenesterne, samt brug af den information, du kommer i besiddelse af ved brug af tjenesterne, er til enhver tid på eget ansvar.

8.2 I de tilfælde, hvor Here2Treat formidler alene en aftale mellem en patient og en behandler, om udførelse af en sundhedsydelse. Here2Treat kan aldrig drages til ansvar for en behandling, vi er alene ansvarlig for formidling.

8.3 Behandlingsansvaret ligger hos den udøvende part. Denne part er forpligtet til at have et gyldigt autorisationsid og en gyldig behandlingsforsikring.

8.4 Here2Treat ikke gøres ansvarlig for eventuelle aftaler indgået af brugeren med tredjemand. Dette er alene et forhold mellem brugeren og sådan tredjemand.

8.5 Here2Treat er ikke ansvarlig for manglende overholdelse af aftalen, skade eller tab i tilfælde af force majeure, hvortil henregnes bl.a. virus- eller hackerangreb, nedbrud eller fejl i kommunikationssystemer, strømsvigt, underleverandørers force majeure samt andre uforudsete omstændigheder, som Here2Treat ikke rimeligvis kunne forudse eller undgå.

8.6 Såfremt Here2Treat uanset ovenstående måtte blive erstatningsansvarlig, kan Here2Treat's samlede erstatningsansvar over for en bruger aldrig overstige et beløb svarende til, hvad brugeren måtte have betalt til Here2Treat for brugen af Here2Treat's tjeneste inden for de seneste 12 måneder forud for kravets opståen og aldrig mere end DKK 10.000.

 

9. Ændringer

9.1 Here2Treat kan til enhver tid og uden varsel ændre disse brugerbetingelser. Den seneste version findes altid på siden https://here2treat.com/patient/da/terms/. Du orienteres om ændringer af betingelserne via den e-mailadresse, du har oplyst i din brugerprofil hos Here2Treat. Såfremt du ikke accepterer de ændrede betingelser, kan du ikke længere benytte tjenesterne, og Here2Treat er berettiget til at slette din profil.

 

10. Version

10.1 Disse betingelser er senest opdateret i februar 2021 og erstatter alle tidligere gældende betingelser. Betingelserne er gældende, indtil nye betingelser udsendes.

Generelt

I vores persondatapolitik henviser ”Here2Treat”, ”vi”, ”os” og ”vores” til Here2Treat.com ApS, Voldgade 9 2., 5700 Svendborg, Danmark. Når du anvender Here2Treat's tjeneste, behandles dine personoplysninger i overensstemmelse med denne politik.

I nedenstående bruges "Enhed" som henvisning til den fysiske enhed, computer, tablet eller mobiltelefon, hvorfra brugeren tilgår tjenesten. "Patient", "bruger", "kunde" henviser til private personer der køber en sundhedsydelse. "Behandler" og "lægen" henviser til den læge som sælger en sundhedsydelse via tjenesten.

Oplysninger, som behandles i Here2Treat's tjeneste, vil blive behandlet efter gældende lovgivning og Datatilsynets til enhver tid gældende retningslinjer.

 

Dataansvarlig

Here2Treat er dataansvarlig for personoplysninger, der indsamles og anvendes i forbindelse med Here2Treat's aktiviteter og tjenester.

Here2Treat anvender en række forskellige databehandlere i forbindelse med driften af vores tjenester.

 • Microsoft: levere vores driftsplatform med virtuelle servere i Microsoft Azure. Data er placeret i Vesteuropa.
 • Visma e-conomic a/s: er databehandler på vores økonomisystem. E-conomic har data hos Google (Irland) og Microsoft Azure (Irland/Holland) 
 • Twilio:benytter vi til at udsende e-mail via produktet SendGrid, Here2Treat sender aldrig personfølsomme oplysninger via e-mail.
 • Google: Here2Treat benytter Google Maps til at finde brugernes aktuelle placering, hvis brugeren samtykker. Google Distance Matrix beregner afstand mellem fysiske lokationer og benyttes i udvælgelse af behandlere i nærheden af Patienten, eller en (af brugeren) specificeret lokation
 • Styrelsen for Patientsikkerhed: Here2Treat benytter autorisationsregistret til automatisk validering af de behandlere der oprettes i Here2Treat. Man kan ikke have en aktiv behandlerprofil hos Here2Treat uden et gyldigt autorisationsid. Vi tjekker hver nat gyldigheden af alle tilknyttede behandlere
 • Nets: Here2Treat har kreditkortbetaling og MobilePay gennem Nets, i form af deres produkt Easy Nets. Easy Nets er selvstændige dataansvarlige for deres behandling af personoplysninger.
 • Erhvervsstyrelsen: Here2Treat benytter CVR-registeret til at validere de virksomheder behandlerne angiver.

 

Formål

Formålet med behandling af persondata hos Here2Treat er for at formidle aftaler mellem Patienter og godkendte behandlere i det danske sundhedsvæsen. Til det foretages en række behandlingsaktiviteter som beskrevet herunder.

Oprettelse af patientprofil:

Udføres af patienten. Der indsamles persondata i forbindelse med oprettelse af en patientprofil. Data indtastes af patienten selv. Disse data indsamles: Navn, E-mailadresse, Mobilnummer, Fødselsdag, Køn og adresse.

 • Navn, køn og fødselsdato deles med en behandler når Patienten opretter en aftale med en behandler.
  Data gemmes i krypteret form og Here2Treat har ikke adgang til persondata, medmindre dette er nødvendigt for at udføre en behandlingsaktivitet aktivt igangsat af patienten. Al kryptering/dekryptering sker på patientens enhed. Data tilhører patienten.
 • Statistiske data gemmes i aggregeret form. f.eks. "Køn:Mand Alder:34-48 (voksen) By: Odense M". Der statistiske data omkring søgning. Formodede diagnose (patientens bud) vs. objektive diagnoser (stillet af behandler) efter konsultation.

Oprettelse af behandlingsforløb:

Udføres af patienten, som opretter en aftale. I forbindelse med opstart af et behandlingsforløb indsamles data omkring sygdomsforløbet og symptomer mv. Disse data indtastes af patienten selv og kobles sammen med data fra patientprofilen.

 

 • Navn og en kundereference overføres til økonomisystemet i forbindelse med betaling af en konsultation. I nogle tilfælde vil kundereference være patientens CPR-nummer, dette påføres faktura efter ønske fra patienten selv, i forbindelse med et ønske refusion via sygesikring danmark. Kun betroede medarbejdere og Here2Treat's revisor har adgang til økonomisystemet.
 • Navn, fødselsdato og køn deles med behandleren og gemmes i behandlerens eget patient arkiv i Here2Treat. Her er data krypteret med behandlerens krypteringsnøgle, som Here2Treat ikke har adgang til. Al kryptering/dekryptering sker på behandlerens enhed

 

Journalisering:

Udføres af behandleren i forbindelse med konsultation. I forbindelse med behandlingsforløb skriver behandleren journal i Here2Treat.

 

 • Journal betegnelse består af følgende elementer Diagnose med ICD-10 kode, Subjektive betragtninger ofte indtastet af patienten selv i forbindelse med opstart af forløbet, Objective betragtninger fra behandleren, Konklusion og eventuelle Ordinationer  hvis der udskrives medicin. Data i journalen ejes af behandleren.

 

Fakturering af konsultation og andre ydelser:

Udføres af patient og behandler. I forbindelse med oprettelse af et behandlingsforløb opretter patienten en aftale, data omkring patienten og behandlingen overføres til vores økonomisystem som en ordre. Behandleren tilpasser ordren f.eks. fjerner ydelser som ikke afholdes. Ved endt konsultation oprettes en ordre til behandleren med ydelserne. Det igangsætter fakturering og betaling via kreditkort.

 

 • Faktura indeholder navn, evt. kunde indtastet reference og sundhedsydelser. Disse data opbevares jævnfør bogføringsloven. Dataene er vores ejendom.

 

Nedlæggelse af patientprofil:

Udføres af patienten. Ved nedlæggelse af patientprofil overskrives de krypterede informationer i systemet med anonymiserede data. Profilen beholdes af hensyn til systemets driftsstabilitet, men med overskrevne data.

 

Tekniske oplysninger

Here2Treat registrerer en række tekniske oplysninger, når du anvender Here2Treat's tjenester.

Data

Here2Treat registrerer din IP-adresse, operativsystem, device informationer, browser-oplysninger og -indstillinger, når du anvender vores tjenester. Here2Treat registrerer hvordan du anvender Here2Treat's tjenester.

Formål

Here2Treat indsamler de tekniske oplysninger for, på baggrund af disse, at foretage tekniske forbedringer og optimering af vores tjenester, samt for at anvendes disse oplysninger til brug for markedsføring. 

Endvidere indsamles IP-adresse, device informationer og browser informationer, for at Here2Treat kan spore eventuelle ulovlige aktiviteter og misbrug af tjenester.

Hjemmel

Here2Treat har en legitim interesse i at indhente dine tekniske oplysninger for at kunne forbedre og optimere vores tjenester og for at kunne forhindre og forfølge misbrug af sine Services. (GDPR art. 6, stk. 1, lit. f)

Tilsvarende er Here2Treat's anvendelse af oplysninger om brugen af Here2Treat til brug for markedsføring en legitim interesse (GDPR art. 6, stk. 1, lit. f)

 

Cookies m.v.

Ved at bruge Here2Treat's tjeneste accepterer du, at Here2Treat anvender cookies til forskellige formål. 

Du kan læse mere om Here2Treat's brug af cookies i vores cookie politik.

Formål

De cookies som Here2Treat anvender tjener alene nødvendigt formål.

 • Nødvendige cookies. Dette er cookies, som er nødvendige for, at du kan bruge hjemmesiden, fx huskes, at du er logget ind samt de krypteringsnøgler der er væsentlige for at opfylde vores høje privacy og sikkerhedsniveau.

 

Tilbagekaldelse af samtykke / sletning af cookies

Du kan til enhver tid i din browser slette og blokere for brugen af cookies. Hvordan du gør dette afhænger af, hvilken browser du anvender. Hvis du bruger mere end én internet browser, skal du slette og blokere for brugen af cookies i dem alle. Du kan finde vejledninger til dette på minecookies.org/cookiehandtering.

Hvis du ikke accepterer cookies m.v.

Hvis du ikke accepterer, at der anvendes cookies m.v., kan du ikke bruge Here2Treat. Blokering af cookies betyder, at systemet ikke kan fungere korrekt.

 

Opbevaringsperiode

Here2Treat opbevarer dine persondata, indtil du sletter din bruger hos Here2Treat. Here2Treat gemmer data i længere tid, hvis det er nødvendigt for at overholde lovmæssige krav eller for at varetage Here2Treat's retlige interesser. Herunder også som en del af vores backup.

Af hensyn til Here2Treats driftsstabilitet anonymisere Here2Treat dine data i stedet for at slette disse. Ved anonymisering kan oplysningerne ingenlunde føres tilbage til dig.

 

Persondata rettigheder

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Here2Treat behandler om dig, til hvilket formål, hvorfra Here2Treat har dine personoplysninger, samt hvem der modtager dine personoplysninger.

Du har til enhver tid ret til at få rettet fejlagtige eller vildledende personoplysninger, som Here2Treat måtte behandle om dig. Du kan via din personlige profil rette personoplysninger, såsom navn, e-mailadresse mv.

Du har ret til i en række tilfælde at få slettet de oplysninger, som Here2Treat måtte behandle om dig. Hvis du ikke længere ønsker at anvende Here2Treat's tjeneste, kan du til enhver tid nedlægge din personlige profil. Alle de data, der er registreret under din profil, vil herefter blive anonymiseret og vil ikke kunne genskabes.

Du har til enhver tid ret til at få stillet de personoplysninger, som du selv har givet til Here2Treat til rådighed i et sædvanligt og maskinlæsbart format. Du kan via din profil selv aflæse disse.

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod Here2Treat's behandling af dine personoplysninger grundet dine særlige forhold. 

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod Here2Treat's eventuelle brug af dine persondata til brug for direkte markedsføring. Here2Treat vil i så fald ophøre med sådan brug.

 

Overførsel af personlige oplysninger uden for EU

Here2Treat anvender visse databehandlere, som er placeret udenfor EU. Nedenfor er angivet hvilke og hvilke juridisk overførsels grundlag, der ligger til grund for overførslen.

 

SendGrid, Inc.

USA

Privacy Shield

Google, Inc.

USA

Privacy Shield

 

Fortrolighed

Here2Treat behandler altid dine persondata fortroligt. Udvalgte medarbejdere hos Here2Treat har bemyndigelse til at tilgå data, hvor det er nødvendigt for at løse brugsmæssige eller tekniske problemer. Samtlige af Here2Treat's medarbejdere er underlagt strenge fortrolighedskrav ved behandling af persondata.

 

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde dine samtykker ved at slette din profil hos Here2Treat. 

 

Ændringer af politikken

Here2Treat forbeholder sig ret til at ændre denne politik til enhver tid og uden forudgående varsel. Ændringer af politikken træder i kraft ved offentliggørelse af politikken på Here2Treat's tjeneste.

Here2Treat orienterer endvidere om ændringer af politikken ved at rette henvendelse til dig på den e-mailadresse, som du har angivet ved oprettelse af din profil, samt en besked på dashboardet.

 

Databeskyttelsesrådgiver

Here2Treat har ikke udpeget en databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores dataansvarlige Martin Gregersen vedrørende spørgsmål om behandling af persondata og hvordan du kan udøve dine rettigheder. Du kan kontakte Here2Treat's dataansvarlige ved at rette skriftlig henvendelse til Here2Treat.com på e-mailadressen martin@here2treat.com.

 

Har du spørgsmål til persondatapolitikken eller Here2Treat's behandling af din persondata, kan du kontakte Here2Treat's dataansvarlige Martin Gregersen.

 

Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine persondata, hører vi meget gerne fra dig. Here2Treat's kontaktoplysninger i denne politik. Du har også mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. 1300 København K, Danmark eller www.datatilsynet.dk, eller din nationale kompetente myndighed.

 

Version

Denne persondatapolitik er opdateret i februar 2021.

 

Cookie